ញាត្តិគំាទ្រលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ផែនទីរបស់អង្គការសហាប្រជាជាតិ ជាមួយនឹងផែនទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

Long Vicheth | សីហា ២២, ២០១៥ ១២:៥៦ ល្ងាច


 

ញាត្តិគំាទ្រលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់ ផែនទីរបស់អង្គការសហ ប្រជាជាតិ ជាមួយនឹងផែនទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

សាលាខេត្តស្ទឹងត្រែង


ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តស្ទឹងត្រែង

ភូមិព្រែក សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង

សារអេឡិចត្រូនិច : cppstungtreng@gmail.com, គេហទំព័រ :www.stungtreng.org.kh Phone: 097 74 72 777, 010 74 74 74, 012934586